Teaching Vietnamese Dance Students

see the YouTube video at the bottom where I speak Vietnamese and English

When I teach my Vietnamese dance students, I want to use some Vietnamese phrases like Step forward with your left foot. Step back with your right foot. Don’t look down at my feet. Don’t forget to breathe. Stand up straight.

Khi tôi dạy học sinh Việt nhảy, tôi muốn dùng một vài cụm từ tiếng Việt như: bước chân trái lên phía trước. Bước chân phải ra phía sau. Không được nhìn xuống dưới chân. Đừng quên thở. Đứng thẳng.


Posted

in

by

Tags: