Chatting Online

See they YouTube video at the bottom of this post, and here me speak. 🙂

I do not always have enough time to chat with people online, so if I don’t reply to you, I’m sorry. Sometimes I like to chat, but I am not looking for study partner right now. Please don’t just say “hi”. I like to hear your voice, and if you speak slowly in Vietnamese, maybe I will understand. I usually speak in the Southern Vietnamese accent, but I also like to hear people talk to me using the Northern accent.

Tôi không thường có đủ thời gian để trò chuyện online với mọi người, nên nếu tôi không trả lời bạn, tôi xin lỗi. Thường tôi thích trò chuyện, nhưng tôi không tìm kiếm bạn học bây giờ. Làm ơn đừng chỉ nói “xin chào”. Tôi thích nghe giọng của bạn, và nếu bạn nói chậm, có thể tôi sẽ hiểu. Tôi thường nói với giọng Nam, nhưng tôi cũng thích nghe mọi người nói chuyện với tôi sử dụng giọng Bắc.

Vocabulary

thường = always / usually / often / sometimes (pretty much the same)
trả lời = reply / answer / respond
trò chuyện = chat / talk to
tìm = look for / search / find
học = study / learn
giọng = voice / accent / dialect
chậm = slow
sử dụng = use


Posted

in

by

Tags: