Weather and Temperature

Today the weather is good. The temperature outside is not too hot, and not too cold. It was a little cloudy in the morning, and then the sun came out in the afternoon. Now it is evening, and there are some clouds again. I am going dancing tonight, so I think it will not be too hot in the dance club, and I will have lots of fun dancing!

 

Hôm nay thời tiết thì tốt. Nhiệt độ bên ngoài không quá nóng, và không quá lạnh. Trời có một ít mây vào buổi sáng, và sau đó mặt trời xuất hiện vào buổi trưa. Bây giờ là buổi tối, và trời lại có một ít mây. Tôi sẽ đi nhảy tối nay, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ không quá nong trong câu lạc bộ nhảy, và tôi sẽ có khá nhiều điệu nhảy vui nhộn!

Vocabulary:

Weather = thời tiết

Temperature = nhiệt độ

Hot = nóng

Cold = lạnh

Come out = xuất hiện

Afternoon = buổi trưa

Evening = buổi tôi

Again =  lại lần nữa

Dance = nhảy

Club = câu lạc bộ


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply