I know I can do it if I practice consistently everyday

My goal for Vietnamese is to be able to have a conversation with Vietnamese people easily. I know it is going to require a few months of practicing everyday, but I know I can do it if I practice consistently everyday. I think I heard somewhere that I must practice for seven hundred to nine hundred hours to reach fluency. I already studied for at least two hundred hours, so if I study everyday for one hour, I will be fluent in about two years.

Mục tiêu của tôi đối với tiếng Việt là có thể trò chuyện được với người Việt Nam một cách dễ dàng. Tôi biết điều đó yêu cầu một vài tháng luyện tập mỗi ngày, nhưng tôi có thể làm được nếu tôi luyện tập liên tục mỗi ngày. Tôi nghĩ mình đã nghe ở đâu đó rằng tôi phải luyện tập bảy trăm đến chín trăm giờ để đạt đến độ trôi chảy. Tôi đã học được ít nhất hai trăm giờ rồi, do vậy nếu tôi học mỗi ngày một tiếng, tôi sẽ trở nên lưu loát trong khoảng hai năm

Vietnamese/English Vocabulary:

Easily = một cách dễ dàng

Require = yêu cầu

Practice = luyện tập

Everyday = mỗi ngày

Consistent = liên tục

Hour = giờ / tiếng

Fluency = trôi chảy / lưu loát

At least = ít nhất / tối thiểu

Vietnamese/English Video


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply