Many Vietnamese restaurants in my city

See the video at the bottom of this page!

There are many Vietnamese restaurants in my city. I want to learn to ask questions like:

“What is popular here?”, “What do you recommend?”, “Can you substitute Tofu for Meat?, “What dishes do vegetarians usually order?”. There are some restaurants where many of the employees don’t speak English very well, so it will be great if I can learn to talk to them and ask them questions.

 

Có nhiều nhà hàng Việt Nam ở thành phố của tôi. Tôi muốn học cách hỏi câu hỏi như: “Món gì phổ biến ở đây?”, “Bạn đề xuất món gì?” , “ Bạn có thể thay thế đậu hũ cho thịt được không?”, “Những món gì người ăn chay thường yêu cầu?”. Có nhiều nhà hàng nơi mà nhiều nhân viên không nói tiếng Anh tốt lắm, do vậy sẽ rất tuyệt vời nếu tôi có thể học cách nói chuyện với họ và hỏi họ những câu hỏi.

 

Vocabulary:

Restaurant = nhà hàng

City = thành phố

Ask = hỏi

Question = câu hỏi

Popular = phổ biến / nổi tiếng

Recommend = đề xuất

Substitute = thay thế

Tofu = Đậu hũ

Meat = thịt

Dishes = món ăn

Vegetarian = người ăn chay

Order = yêu cầu / gọi món

Employee = nhân viên


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply