Learning a Language

When learning a language, it is important to study everyday. People often quit because they don’t have confidence. Then don’t have confidence because they can’t express themselves in the language they are learning. Of course, confidence will increase over time, because the ability to express ideas gets easier. So make a plan to study everyday, and in time you will be confident in your ability to express yourself.

Khi học một ngôn ngữ, điều quan trọng là phải học hàng ngày. Mọi người thường từ bỏ vì họ không có sự tự tin. Việc không tự tin vì họ không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ họ đang học. Tất nhiên, sự tự tin sẽ tăng lên theo thời gian, bởi vì khả năng diễn đạt ý tưởng trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy lên kế hoạch học tập hàng ngày, và đến một lúc nào đó bạn sẽ tự tin vào khả năng thể hiện bản thân.

Vocabulary:

Ngôn ngữ = language

Từ bỏ = quit

Confidence = sự tự tin

Increase = tăng lên

Express = thể hiện

Khả năng = ability

Make a plan = lập kế hoạch

Yourself = bản thân


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply