Guới thiệu bản thân

Hom nay tôi sẽ giới thiệu bản thân:

Tôi là David. Tôi là người Mỹ. Tôi sống ở Los Angeles. Tôi thích nhảy, hát, và học tiếng ngôn ngũ. Tôi là giáo viên dạy nhảy. Tôi có công ty bán phần mềm. Mục tiêu của tôi là 3 ngôn ngũ lưu loát. Tôi sẽ cố gắng.

Vietnamese

Today I will give a personal introduction:

I am David. I am an American. I live in Los Angeles. I like dancing, singing, and learning languages. I am a dance teacher. I have a software company. My goal is to speak 3 languages fluently. I will try my best.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “Guới thiệu bản thân”

  1. Trang Ngo Avatar
    Trang Ngo

    Hey, this is Trang. I’ll leave some comments here to help you out with practicing Vietnamese. “học tiếng ngôn ngũ” should be “học tiếng” or “học ngôn ngữ” because “tiếng” and “ngôn ngữ” are generally the same so you can just drop one. “Mục tiêu của tôi là 3 ngôn ngũ lưu loát” should be “Mục tiêu của tôi là ‘nói’ 3 ngôn ngũ lưu loát.” “Nói” literally means “speak”, which you missed in the sentence. About the tones, “tiếng, giáo, có, bán ” should be pronounced higher as they have the tone mark. This is very impressive and you speak Vietnamese really well. Keep it up, David 🙂

  2. Wu Kong Avatar
    Wu Kong

    我叫大卫。我是美国人。我住在洛杉矶。我的爱好是跳舞和唱歌,我喜欢学习语言。我是一个舞蹈老师。我开了一家软件公司。我的目标是能流利地说三种语言。我会加油哒!

Leave a Reply