I already can speak Chinese pretty well

I can already speak Chinese pretty well because I studied for four years. Now it is easy for me to have a conversation with a Chinese person. I hope that if I study Vietnamese for another few months, I will also be able to have conversations with Vietnamese people. Maybe it will be easier for me because I already have the experience of learning Chinese.

 

Tôi đã có thể nói tiếng Trung Quốc rất tốt vì tôi đã học được 4 năm. Bây giờ  việc trò chuyện với người Trung Quốc thì dễ dàng với tôi. Tôi hy vọng rằng nếu tôi học tiếng Việt trong một vài tháng nữa, tôi cũng sẽ có thể trò chuyện với người Việt Nam. Có thể điều đó sẽ dễ hơn với tôi bởi vì tôi đã có kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc rồi.

 

Vocabulary:

Chinese = Tiếng Trung Quốc

Conversation = Trò chuyện

Few = một vài

Month = tháng

Also = cũng

Be able to = có thể

Already = rồi

Experience = kinh nghiệm


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply